PleasureTec Electro Toys

 

Rimba Contact Gel for Electro Play

 

Bi Polar Leather Electro Parachute

 

Bi-Polar Electro Plug - Small

 

Bi-Polar Electro Plug - Medium

 

AK2S Plug-in Electro Titclamps

 

Uni-Pole Electro Speculum

 

Uni-Polar Electro Brush

 

Silicone Bi-Polar Electro Cockring 40 mm.

 

Silicone Bi-Polar Electro Cockring 50 mm.

 

Electro Cock Band

 

Electro Cock Band Set of 2

 

Silicone Uni-Polar Electro Cockband 40 mm.

 

Silicone Uni-Polar Electro Cockband 50 mm.

 

Silicone Uni-Polar Electro Cockband Set of 2

 

Leather Electro Cock Band Small

 

Leather Electro Cock Band Large

 

Leather Electro Cock Band Set of 2

 

Acrylic Uni-Polar Electro Cock Band

 

Acrylic Bi-Polar Electro Cock Band